Training en cursus

Boilrs Hub

Boilrs Hub is er voor jongeren tussen 16 en 27 jaar met internaliserend gedrag, die uitvallen of dreigen uit te vallen van school of werk. De aanpak sluit het beste aan bij jongeren met minimaal TL of MBO niveau.
 
Boilrs Hub richt zich op empowerment, talenten ontdekken en het coachen van jongeren naar en in het leven wat zij wensen, passend bij hun mogelijkheden. Boilrs Hub is geen zorginstelling of onderwijsinstelling, ze vormen een schakel tussen onderwijs, arbeidsmarkt en zorg.

 

Jongeren en ouders kunnen bij Boilrs Hub op de koffie komen in de ontmoetkamer voor een eerste indruk of extra informatie. Bij interesse plant Boilrs Hub altijd een kennismakingsgesprek om te kijken of er een match is met de jongere.  Er zijn mogelijkheden voor volledige vergoeding van het programma door de gemeente Tilburg Jeugd, RMC en Jongerenpunt Midden-Brabant.

Boilrs Hub

Fabriekstraat 22

5038 EN Tilburg

 

T: 06 401 304 59

E: info@boilrshub.nl

Citytrainer

Citytrainers zijn jongeren die hun talent willen ontwikkelen in de sport. De cursus 'Ik train mijn stad' geeft deze jongeren tools om zelfstandig sportactiviteiten te organiseren in de stad. Na de doelgerichte en praktische cursus van acht bijeenkomsten en een praktijkstage kunnen zij in hun wijk worden ingezet om activiteiten te organiseren en te begeleiden.  

 

Voor wie: jeugd vanaf 14 jaar en volwassenen vanaf 25 jaar

Start nieuwe cursus: 2 of 3 maart 2020 bij voldoende aanmeldingen

Dag en tijd: maandag 18.30 en 20.30 uur

Waar: locatie wordt later bekend gemaakt

Citytrainer

Marieke van der Linde

T: 06 - 4165 8854

E: citytrainer@tilburg.nl

De Cultuurkantine

Kunstkameraden YOU!

De Kunstkameraden werken in één-op-één-situatie met een kunstenaar aan een kunstwerk dat in een museale expositie aan ‘de buitenwereld’ getoond wordt.De projecten van de Cultuurkantine zijn allemaal kleine ontmoetingsprojecten. Ontmoetingsprojecten die gericht zijn op kunst en cultuur waarbij er niet alleen ontmoetingen zijn tussen kunstenaars en jongeren maar ook tussen (jeugd)zorginstellingen, (jeugd)zorgmedewerkers, ouders, medewerkers van musea, bedrijfsleven etc.

 

KunstkameradenYOU! is een spin off van het traject Kunstkameraden waarbij de nadruk op jongerenparticipatie ligt.  De Cultuurkantine wil jongeren die eerder aan het project hebben meegedaan en het netwerk rond de jongeren nog meer betrekken bij Kunstkameraden. De naam KunstkameradenYOU! is gekozen omdat we willen leren van de jongeren en hen nadrukkelijk een rol willen geven binnen Kunstkameraden.

ToekomstAcademie (TA) Tilburg

TA Tilburg is opgezet door New Dutch Connections te Utrecht. TA Tilburg is een uniek concept en biedt leertrajecten aan waarbij medewerkers van bedrijven en maatschappelijke instellingen (leermeesters) interessante modules aanbieden aan jonge vluchtelingen. Daarbij koppelen we de vluchtelingen tijdens hun deelname aan een maatje (studenten van het hoger onderwijs) en/of een coach (professional uit een sector in de stad). Op deze manier wordt hun isolement doorbroken en nemen ze de regie over hun toekomst weer in eigen hand.

 

TA Tilburg bedient in Tilburg een brede doelgroep. Ongeacht hun status, willen wij er zijn voor alle gemotiveerde jonge vluchtelingen. De primaire doelgroep bestaat uit Alleenstaande Minderjarige Vlcuhtelingen (AMV’s) met of zonder verblijfsvergunning in Tilburg en in de regio Hart van Brabant. Beide doelgroepen worden zowel via Het Sterk Huis en in de COA’s opgevangen. De secundaire doelgroep wordt gevormd door ex AMV’s met of zonder verblijfsvergunning vanaf 18 tot zo’n 23 jaar; zij volgen ook modules bij TA Tilburg en blijven daarna in contact met TA Tilburg.

 

Sinds de oprichting heeft TA Tilburg leertrajecten aangeboden aan meer dan 100 jongeren uit genoemde doelgroepen. Wij maken ze enthousiast om uit hun isolatie te komen en stimuleren ze om deel te nemen aan door de TA Tilburg en andere partijen in de stad georganiseerde activiteiten. De schoolprestaties van de deelnemers worden hierdoor beter en onze manier van werken wordt door zowel jongeren als mentoren van het Sterk Huis, het COA en docenten van het Schakel College (ISK) als goed en positief ervaren.

 

“Als ik bij de module ben, voel ik me erg gemotiveerd.” (Marwa, deelnemer EHBO module in samenwerking met Rode Kruis.)

“Jullie zien ons als mens en niet als vluchteling.” (Faizou, deelnemer.)

“Ik heb aan al mijn vrienden verteld hoeveel ik heb geleerd bij de module EHBO, zij willen ook heel graag deelnemen!” (Hala, deelnemer.)

“Dankzij jullie heb ik mijn eerste certificaat behaald.” (Een van de Eritrese deelnemers, Module Autotechniek in samenwerking MCSN.

ToekomstAcademie

Ringbaan Oost 8

5013 CA Tilburg

(Tweede verdieping)

 

Abubakarr Bangura, Projectleider

T: 06 815 947 82

E: abubakarr@ndconnnections.nl

Toekomst Academie
PDF – 520,3 KB 454 downloads

Vluchtelingenwerk

Heft in eigen handen

Heft In eigen Handen is bedoeld voor Eritrese jongeren in de leeftijd van 18 tot en met 23 jaar waarvan de intensieve AMV-begeleiding is gestopt en waarvan wordt verwacht dat ze op eigen benen kunnen staan. Echter in de praktijk blijkt dat het op eigen benen kunnen staan, voor een grote groep jongeren niet geldt. Zij hebben een grote afstand tot de Nederlandse samenleving en kennen multiprobleem situaties.

 

Veel voorkomende problemen bevinden zich op het vlak van weerbaarheid en zelfstandigheid. Met het programma Heft in eigen handen biedt Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland 7x 2,5 uur de training Toekomst Visie aan en een individuele begeleider (vrijwilliger). Na de training hebben de deelnemers een toekomstplan opgesteld, presentatietechnieken geleerd, hun netwerk in beeld gebracht etc.

 

 

Om deelnemers op te geven, kan er een email gestuurd worden naar

hieh@vluchtelingenwerk.nl 

met daarin de naam van de deelnemer, leeftijd, telefoonnummer, e-mailadres en beschikbaarheid.

Vluchtelingenwerk

Project VIP2 (Vluchtelingen Investeren in Participatie)

Met VIP2 leren deelnemers vaardigheden die nodig zijn voor het vinden van een baan of opleiding in Nederland. In het project VIP is de afgelopen twee jaar een speciale methodiek ontwikkeld waarmee we in dit vervolgproject doorgaan. Het traject bestaat uit: 

  • Groepstraining. In de groepstraining leren de deelnemers kerncompetenties die nodig zijn om arbeidsfit te zijn, zoals je zelf presenteren en het maken van een cv.
  • Het opdoen van praktijkervaring.
  • Een-op-een coaching. Met een persoonlijke arbeidscoach (vrijwilliger) krijgen deelnemers individueel maatwerk.

Dit project wordt medegefinancierd door het fonds voor asiel, migratie en integratie en de Rabobank Foundation.

Vluchtelingenwerk

Toeleiding naar Arbeid

Het traject 'Toeleiding naar Arbeid' bereidt vluchtelingen voor op de Nederlandse arbeidsmarkt. Het traject bestaat uit een serie workshops, netwerkbijeenkomsten en ze krijgen een individuele arbeidscoach toegewezen die samen met hen op zoek gaat naar werk.

 

Elke statushouder wordt uitgenodigd voor een intakegesprek op het kantoor van VluchtelingenWerk Zuid-Nederland. Tijdens de intake wordt gekeken naar het volgende:

1. Taalniveau Nederlandse taal

2. Leerbaarheid

3. Motivatie

4. Beschikbaarheid

5. Achtergrond met betrekking tot opleiding en werkervaring

6. Huidige gezinssituatie.

 

Aanmelden kan via de afdeling Arbeidsparticipatie bij Vluchtelingenwerk.

 

Gemeenten en organisaties kunnen voor meer informatie contact opnemen met

Joep van Meurs

E. jvanmeurs@vluchtelingenwerk-wobb.nl