Per 1 juli 2017 is Sagènn samen met SIPI gestart met de uitvoering van het Taal, Oriëntatie en Participatieprogramma (TOP) in opdracht van de gemeente Tilburg. De TOP-cursussen bestaan uit verschillende modules gericht op onder andere de Nederlandse taal, de participatieverklaring, oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt en het onderwijsstelsel, oriëntatie op Tilburg als stad en oriëntatie op de Nederlandse samenleving.