Regionale startnotitie VOI

In de Strategische Meerjaren-agenda van de Regio Hart van Brabant is o.m. gesteld:

"Aan vluchtelingen en statushouders bieden we een effectieve en maatschappelijk verantwoorde opvang en begeleiding. 

Onze regio is in 2023 een veerkrachtige samenleving: inclusief, behulpzaam naar elkaar, gezond en veilig. Iedereen voelt zich thuis in de wijk en kan zo lang mogelijk zelfstandig wonen, naar vermogen deelnemen aan de samenleving en het arbeidsproces en maximaal zijn talenten ontwikkelen."

De bestuurders van de arbeidsmarktregio Midden- Brabant hebben aangegeven regionaal te willen samenwerken, waarbij de lokale kracht regionaal versterkt wordt.

De startnotitie vormt de 'kapstok', de basis voor de lokale beleidskaders en voor de inkoop en aanbesteding. 

Startnotitie Veranderopgave Inburgering
PDF – 576,4 KB 306 downloads

Marktconsultatie

Presentatie Marktconsultatie Inburgering 29 09 2020
PDF – 467,6 KB 201 downloads
Verslag Marktconsulatie Inburgering Midden Brabant
PDF – 187,8 KB 161 downloads

Kennisplatformen

VNG-forum Asiel en Integratie

De VNG heeft verschillende fora waar gemeenten met elkaar goede voorbeelden kunnen delen, elkaar vragen kunnen stellen of met elkaar in discussie gaan over een actueel thema. Zo is er ook een forum Asiel en integratie.

 

Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS)

Doel van KIS is een fundamentele bijdrage te leveren aan een pluriforme en stabiele samenleving. De onderwerpkeuze bepaalt het platform door eigen kennis en inzicht én door de kennisbehoefte vanuit het werkveld en de samenleving. KIS werkt zoveel mogelijk vraaggestuurd en heeft daarom een portaal om eigen kennis, vergaarde kennis en kennis uit het werkveld toegankelijk te maken en actief te (laten) uitwisselen.


Nieuwsbrieven

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom inburgering? 


Rapporten en handreikingen


Flexibilisering asielketen