Pilot Inburgering+

Met de pilot Inburgering+ bereidt de regio zich voor op de Veranderopgave Inburgering (VOI) die resulteert in de nieuwe Wet Inburgering op 1 juli 2022. De kernelementen van de pilot zijn vroegtijdig, integraal (combineren van taal en participatie en oog voor alle leefgebieden) en doorlopende ondersteuning bieden. Daarnaast experimenteren we met de regierol die gemeenten krijgen. De pilot voeren we uit met ESF subsidie en  subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De pilot wordt geëvalueerd door het Verwey-Jonker Instituut en Regioplan.

Vroegtijdig: we willen de statushouder vroegtijdig welkom heten, leren kennen en breed intaken om zo een passend aanbod te kunnen doen. Hiervoor hebben we de pilot Regioplaatsing en het Welkomhuis opgezet.

Integraal: naast inburgering bieden we ook participatie aan zodat statushouders actief participeren in onze gemeentes en sneller de taal leren. Daarnaast is er is oog voor alle leefgebieden. Hiervoor hebben we opgezet: het starttraject, duale trajecten in drie routes (onderwijsroute, B1-route en zelfredzaamheidsroute).

Doorlopend: klantregie zorgt voor doorlopende ondersteuning waarbij de klantregisseur nauw samenwerkt met de ketenpartners en organisaties betrokken in alle leefgebieden. Dit komt terug in de gehele pilot. Met ‘brede bijeenkomsten’, waarbij betrokken ketenpartijen (COA, inburgeringsscholen, werkgevers, scholen, gemeentes, etc.) per kwartaal samenkomen, investeren we in samenwerken.     

Aanmeldformulier

Aanmeldformulier IB Route
Word – 74,9 KB 277 downloads

Procesplaten regionale pilot Inburgering+

pilot IB+
PDF – 445,3 KB 255 downloads

Onderwijsroute

Onderwijsroute
PDF – 423,2 KB 214 downloads

Z-route

Zelfredzaamheidsroute V 5
PDF – 347,5 KB 237 downloads

Werkroute

Werkroute
PDF – 450,9 KB 237 downloads

De pilot Inburgering+ wordt mede mogelijk gemaakt door: