Oriëntatietraject

Aansluitend aan de brede intake kunnen statushouders een oriëntatietraject bij het Refugee Team volgen. In 16 weken ontwikkelen deelnemers zich verder  op verschillende leefdomeinen, werken aan hun perspectief en kunnen doorstromen naar een passende inburgeringsroute. Met onderstaand programma werken deelnemers aan de doelstellingen die aan het einde van het Brede intake traject zijn vastgelegd in hun PIP. In het programma wordt het onderscheid gemaakt tussen 3 niveaus, in lijn met de inburgeringsroutes. Op deze manier kunnen werkvormen worden ingezet die passen bij het competentie- en taalniveau van de verschillende deelnemers. Het oriëntatietraject is een duaal traject, waarbij taal en participatie worden gecombineerd.