Onderwijsroute

Aanbod Tilburg University (basis)

programma

doel

startmoment

locatie

looptijd

informatie over het rooster

informatie over de contactmomenten

faciliteiten

keurmerken

Altijd uitgebreid intakegesprek waarin wordt gekeken naar passendheid van het traject.

Mogelijk om in te stappen op A2- of B1-niveau middels een intaketoets.

Voorbereiding op de pre-bachelor, regulier onderwijs of werk

Eind augustus, begin december en begin april

Campus Tilburg University, op loopafstand van station Tilburg Universiteit

Binnen 2x 10 weken naar B1 (= ongeveer 0,5 jaar)

Binnen 3x 10 weken naar B2 (= 1 jaar)

Beginners en halfgevorderden: les op maandag, woensdag, vrijdag

Gevorderden: les op maandag en donderdag

6-7 uur in de week les van een ervaren, academisch opgeleide docent

Toegang tot de bibliotheek van Tilburg University en van de (computer-) werkplekken op de campus.

Maandelijks Languagecafé met de mogelijkheid om een taalbuddy te vinden.

Mogelijkheid om lezingen bij te wonen.

Blik op Werk


Aanbod Tilburg University (plus+)

Samenwerking met verschillende partijen binnen de universiteit en met het UAF. Binnen de pre-bachelor samenwerking met verschillende bedrijven i.v.m. stages.

vereisten voor aanmelding

kosten

contactgegevens

extra informatie

Aanmeldformulier

  • Diplomawaardering van minimaal Havo (bij een lagere diplomawaardering zijn er ook mogelijkheden, maar dat zal dan nader onderzocht moeten worden)
  • Kennis van Engels op niveau B1
  • Over basale digitale vaardigheden beschikken (Office pakket: Word, Excel, PowerPoint)
  • Studievaardig zijn (voorstudie gedaan: middelbaar of hoger onderwijs genoten)
  • Studiefit zijn (thuissituatie en gezondheid moet studie toelaten)
  • Gemotiveerd zijn (proactieve houding tijdens studieproces)
  • Succesvol motivatiegesprek voeren

Zie website
EN en NL

Tilburg University Language Center

Patty van Bielder

Coördinator afdeling Nederlands & Pre-bachelor

T. 013 466 4606

E. P.A.Bielder@uvt.nl

 

Voor deelnemers:

Secretariaat Tilburg University Language Center

T. 013 466 2508

E. Languagecourses@uvt.nl

Statushouders kunnen vanaf A0 terecht om de taal te leren. Vanaf B1 kunnen ze eventueel de pre-bachelor volgen.

Meer informatie over de cursussen
EN en NL 

Meer informatie over de pre-bachelor

EN en NL