Onderwijsroute

Aanbod Bogaers Taleninstituut (basis)

programma

doel

startmoment

locatie

looptijd

informatie over het rooster

informatie over de contactmomenten

faciliteiten

keurmerken

Taalonderwijs met cultuur en algemene werknemersvaardigheden, waarden en normen.

Een inburgeringcursus is een onderwijspakket dat is bedoeld om de statushouder te helpen integreren en participeren. Soms kan het gaan om allochtonen die al langdurig in Nederland wonen, maar vaak gaat het ook om nieuwe statushouders. De cursus heeft als doel om de statushouder kennis te laten maken met de Nederlandse taal, cultuur en de sociale, economische en juridische omstandigheden in Nederland. Nieuwe statushouders zijn sinds 1 januari 2007 verplicht om de cursus te volgen. Soms moeten zij dat al doen in het land van herkomst. Het inburgeringsexamen verving de naturalisatietoets. Deze toets moesten mensen volgen om het Nederlands staatsburgerschap te krijgen. Ook wordt er -indien gewenst- aandacht besteed aan digitale vaardigheden.

Individuele trajecten (bijna) dagelijks en groepjes vanaf 4 personen in overleg.

Bogaers Taleninstituut Tilburg, Goirle of op locatie.

Om een goede kans te maken het inburgeringsdiploma te halen hebben de meeste cursisten tenminste 240-300 lesuren nodig. Eén les duurt max. 3 uur. Als je twee keer per week naar school gaat zoals de meeste van onze cursisten, duurt je cursus in totaal ongeveer een jaar. Let op: dit is een gemiddelde. De cursusduur kan afwijken, afhankelijk van het aantal keren per week dat men naar school gaat en het tempo waarin iemand leert en het taalniveau wat aanwezig is.

Groepslessen van 9.00u tot 12.00u en in de middagen stage.

Na elke 10 lessen en uiteraard indien nodig op aanvraag

-

Blik op Werk, NRTO, NOLOC erkende loopbaanbegeleiding – via OCN, Erkend leerbedrijf SBB


Aanbod Bogaers Taleninstituut (plus+)

 • Oriëntatie op de Nederlandse samenleving
 • Oriëntatie op de stad
 • Oriëntatie op de arbeidsmarkt
 • Cultuurworkshops
 • EHBO-diploma halen in samenwerking met Toekomstacademie. Het EHBO-traject is in samenwerking met het Rode Kruis in Tilburg en mede mogelijk gemaakt door het Innovatieplatform Jeugd in Hart van Brabant.
 • Oriëntatie op stages groen en techniek in samenwerking met Diamantgroep, More2Win, ContourdeTwern, Brabants landschap ed.

vereisten voor aanmelding

kosten

contactgegevens

extra informatie

Aanmeldformulier

Voor de individuele trajecten is er geen vereiste; het programma wordt namelijk op maat gemaakt. Voor de groepstrajecten is een homogene, gemotiveerde groep nodig om het doel te kunnen bereiken. Taal- en leerbaarheidstoets worden sowieso afgenomen.

Aanmeldformulier

Inburgering (taalonderwijs) kost € 35,- per persoon, per uur. De groep bestaat uit minimaal 4 deelnemers. Individueel blended learningpakket heeft een vanaf prijs van 49,50 euro per uur, tweede persoon in hetzelfde traject met hetzelfde niveau en leerdoel krijgt 50% korting op dit tarief. De bijbehorende online-uren voor huiswerk kosten € 24,75 per uur en staat 1 tot 2. Dat wil zeggen 20 klokuren inkopen is 40 uur online etc.

Testkosten €50,- per test; indien les op locatie – bij cursist – wordt gegeven is er sprake van een reiskostenvergoeding voor de docent van € 0,19 per km.

Bogaers Taleninstituut BV

Groenstraat 139-155

5021 LL Tilburg

 

Jolanda van der Meijden

T: 06 2954 5063

E: jolanda.meijden@bogaerstalen.nl

Voor snel lerende cursisten bieden we via samenwerking met OCN erkende Mbo-opleidingen Techniek, Beveiliging en voor de Groensector. Voor de hogere niveaus zijn er connecties met bijvoorbeeld Helicon opleidingen maken het mogelijk om door te stromen.

Algemene informatie overde VHG-brancheopleiding

Specifieke informatie ten aanzien van de opleidingen in dit pallet bij Helicon Eindhoven

Concreet de opleiding Aankomend Hovenier

Crebo-opleidingen hovenier en boomverzorging

LoonwerkMBO - ROC School voor Educatie en Inburgering

 • Intakegesprek
 • Intaketoets (taalniveau en leerbaarheid)Startmomenten: september en februari
 • Binnen 19 weken mogelijkheid tot verhoging één niveau bij hoger opgeleiden tot A2
 • Binnen 2 x 19 weken naar niveau B1 ( = 1 jaar)
 • Keurmerk Blik op Werk
 • Intensieve taalcursussen van 6 uur per week en daarnaast facultatief begeleide oefenuren op vrijdagmiddag
 • Voorbereiding op instroom MBO opleiding of werk
 • Faciliteiten: docentcoach, kantine, internet, gebruik computer lokaal op vrijdagmiddag.
 • De lessen vinden op twee avonden en één dagdeel plaats naast de facultatief begeleide oefenuren op vrijdagmiddag.

ROC School voor Educatie en Inburgering

T: 013  539 7010