Horeca

Aanbod Broodje Aap & Linke Soep (basis)

programma De horeca-opleiding is een praktijkopleiding tot KAS (Assistent Keuken) of BAS (Assistent Bediening) bedoeld voor statushouders die de ambitie hebben om in de horeca of facilitaire dienstverlening te werken. Het betreft statushouders die nog moeten beginnen met inburgeren/participeren, statushouders die bezig zijn met hun inburgeringstraject en daarnaast willen participeren of statushouders die klaar zijn met inburgeren maar nog geen aansluiting hebben kunnen vinden bij de Nederlandse arbeidsmarkt. De lesmethode van het SVH is dusdanig opgezet dat mensen met een taalachterstand ook mee kunnen met de theorie en er is veel ondersteuning met beeldmateriaal. In de opleiding maken nieuwkomers kennis met het werk in de horeca, leren basistechnieken en wordt er gewerkt aan werknemersvaardigheden. Ze koken samen voor gasten in de veilige omgeving van het Proeflokaal en doen zo al wat werkervaring op. Ook krijgen de deelnemers excursies en snuffelstages in het werkveld aangeboden zodat ze een beter beeld krijgen van het werkveld, maar ook van eigen talenten en vaardigheden. Daarnaast wordt er in de praktijk veel Nederlands geleerd en is ook sport een onderdeel van het programma. In de eerste fase van het programma draaien de deelnemers ook nog een dag mee in een van de twee participatiegroepen van BA&LS. Er geldt geen minimaal taalniveau om mee te kunnen doen aan de opleiding; er kunnen dus verschillende taalniveau’s bij elkaar in een groep. De opleiding duurt 9-12 maanden, dit is ook mede afhankelijk van het taalniveau en de leerbaarheid van de deelnemer. De opleiding wordt afgesloten met een examen waarna de deelnemer beschikt over een door de branche erkend vakdiploma en over de benodigde werknemersvaardigheden. Daarnaast heeft de deelnemer ruim werkervaring opgedaan. Hiermee kan de deelnemer uitstromen naar betaald werk binnen de horeca of aanverwant, of doorstromen naar een MBO-opleiding in de richting horeca of zorg. De deelnemers worden gestimuleerd en actief begeleid om op zoek te gaan naar werk of een participatieplek. Wij beschikken over een groot arsenaal aan werkgevers en dito banenaanbod waardoor wij schadelastbeperking voor de samenwerkende gemeenten garanderen. De ervaring heeft ons geleerd om de vinger aan de pols te houden op het moment dat deelnemers werkervaring opdoen of werk hebben gevonden. Het is belangrijk om goed contact te houden met de werk(ervarings)plek om te kijken of er sprake is van communicatieproblemen of om te voorkomen dat deze ontstaan. We vinden het dan ook van belang om de deelnemers tijdens de horeca-opleiding goed te begeleiden en te coachen.
doel De hoofddoelstelling van Broodje Aap & Linke Soep is om nieuwkomers zo snel mogelijk te laten integreren in de Nederlandse lokale samenleving. Dat doen we door ontmoeting, opbouw en uitbreiding van het persoonlijk netwerk, taalverrijking, het opdoen van werkervaring (koken en verzorgen catering) en begeleiding naar werk in de horeca en de facilitaire dienstverlening. Na het behalen van het examen beschikt de deelnemer over een door de branche erkend SVH-vakdiploma KAS of BAS. Het niveau van dit diploma is gelijk aan het beroeps­gerichte gedeelte van het Entree-​dossier. Verder levert de opleiding een bijdrage aan de talentontwikkeling van statushouders, zodat ze sneller kunnen participeren en een baan vinden die bij hen past. Onze deelnemers vergroten hun netwerk, doen aan competentie- en taalontwikkeling, gaan vervolgens extern participeren en stromen tenslotte uit naar een duurzame baan binnen de horeca, facilitaire dienstverlening of elders. De effecten hiervan zijn dat de deelnemer meer zelfvertrouwen en zelfwaardering krijgt; het zelf organiserend vermogen en het nemen van eigen verantwoordelijkheid neemt toe. Bovendien wordt de (financiële) zelfredzaamheid vergroot en leveren onze trajecten direct een besparing op voor de deelnemende gemeenten.
startmoment De horeca-opleiding start half februari 2020
locatie De lessen vinden plaats in het Proeflokaal van Broodje Aap & Linke Soep, Boomstraat 131, 5038 GP Tilburg.
looptijd De horeca-opleiding heeft een gemiddelde looptijd van 12-15 maanden. Dit is mede afhankelijk van het taalniveau, de persoonlijke situatie, de leerbaarheid en het leertempo van de deelnemer. Het programma van Broodje Aap & Linke Soep wordt parallel en aansluitend aangeboden bij de inburgeringslessen van de deelnemers en is daar nadrukkelijk geen vervanging van. Er geldt geen minimaal taalniveau om mee te kunnen doen met de opleiding.
informatie over het rooster Deelnemers komen minimaal twee dagdelen bij elkaar in ons Proeflokaal in Tilburg waar samen wordt gekookt (ook in opdracht) en gegeten. Van de deelnemer wordt een tijdsinvestering gevraagd van circa 14 uur per week in de eerste 6 maanden, 24-28 uur per week tijdens de stageperiode. Daarnaast 4-6 uur per week aan thuisstudie. Het (concept)rooster kun je downloaden bij extra informatie.
informatie over de contactmomenten
faciliteiten
keurmerken Wij beschikken over het keurmerk Blik op Werk

Aanbod  (plus+)

De Horecatraining Inburgering+ is een samenwerking tussen Stichting Broodje Aap & Linke Soep en Werkvloer.

Broodje Aap & Linke Soep is een interculturele lunch- en cateringservice waar nieuwkomers op een praktische, positieve en smakelijke manier meedoen in onze keuken én in de Tilburgse samenleving.

Werkvloer is naast een inburgeringsschool ook een succesvol leerwerkcentrum, waar veiligheid, vertrouwen en geborgenheid voorop staan.


vereisten voor aanmelding

kosten

extra informatie

contactgegevens

Aanmeldformulier

Er geldt geen minimaal taalniveau om mee te kunnen doen met de training.

Voor deelnemers uit de gemeente Tilburg worden de kosten van de horeca-opleiding betaald door de Gemeente Tilburg.

Voor deelnemers buiten de gemeente Tilburg bedragen de kosten tijdens deze pilotfase €4.376 (excl. btw) per deelnemer. In dit bedrag zijn alle kosten voor de opleiding en de coaching meegenomen, dus ook de kosten voor leermiddelen, vakkleding en het examengeld.

Let op: De eventuele kosten voor het inburgeringstraject zijn niet in deze bedragen meegenomen.

Voor meer informatie over de horeca-opleiding Inburgering+ kunt u contact opnemen met Rian van Pelt via rian@broodjeaaplinkesoep.nl of Tanja Davans via tanja@broodjeaaplinkesoep.nl van Broodje Aap & Linke Soep.

Voor meer informatie over het inburgeringstraject kunt u contact opnemen met Patrick Arts van Werkvloer via p.arts@stichtingwerkvloer.nl.