Facilitaire dienstverlening

Aanbod  (basis)

programma

doel

startmoment

locatie

looptijd

informatie over het rooster

informatie over de contactmomenten

faciliteiten

keurmerken

Het programma is bedoeld voor statushouders die de ambitie hebben om in de facilitaire dienstverlening te werken en bestaat uit het aanbieden van vakgerichte cursussen, werknemersvaardigheden en (vak)taal.

De hoofddoelstelling van Broodje Aap & Linke Soep is om nieuwkomers zo snel mogelijk te laten integreren in de Nederlandse lokale samenleving. Dat doen we door ontmoeting, opbouw en uitbreiding van het persoonlijk netwerk, taalverrijking, het opdoen van werkervaring en begeleiding naar werk in de facilitaire dienstverlening.

Onze trainingen leveren een bijdrage aan de talentontwikkeling van statushouders, zodat ze sneller kunnen participeren en een baan vinden die bij hen past. Onze deelnemers vergroten hun netwerk, doen aan competentie- en taalontwikkeling, gaan vervolgens extern participeren en stromen tenslotte uit naar een duurzame baan binnen de facilitaire dienstverlening of elders.

Bij voldoende deelnemers start er in oktober 2019 een groep. Eventueel zal later in het jaar een tweede groep starten.

Het Proeflokaal van Broodje Aap & Linke Soep, Boomstraat 131, 5038 GP, Tilburg

De Facilitaire training heeft een gemiddelde looptijd van 6 tot 9 maanden. Dit is mede afhankelijk van het taalniveau, de persoonlijke situatie, de leerbaarheid en het leertempo van de deelnemer. Ook dit programma wordt parallel en aansluitend aangeboden bij de inburgeringslessen van de deelnemers en is daar nadrukkelijk geen vervanging van. Ook voor de Facilitaire training geldt geen minimaal taalniveau om mee te kunnen doen met de training.

Deelnemers komen minimaal twee dagdelen bij elkaar in ons Proeflokaal in Tilburg waar samen wordt gekookt (ook in opdracht) en gegeten

De training: 2x per week 5 uur. Stage inzet is afhankelijk van mogelijkheden van de deelnemer.

-

Blik op Werk


Aanbod  (plus+)

Broodje Aap & Linke Soep is een interculturele lunch- en cateringservice waar nieuwkomers op een praktische, positieve en smakelijke manier meedoen in onze keuken én in de Tilburgse samenleving.

Werkvloer is naast een inburgeringsschool ook een succesvol leerwerkcentrum, waar veiligheid, vertrouwen en geborgenheid voorop staan.


vereisten voor aanmelding

kosten

contactgegevens

extra informatie

Aanmeldformulier

Er geldt geen minimaal taalniveau om mee te kunnen doen met de training.

Voor de (korte) trajecten gericht op de facilitaire dienstverlening bedragen de kosten € 2.500 per deelnemer.

Let op: De eventuele kosten voor het inburgeringstraject zijn niet in deze bedragen meegenomen.

Voor meer informatie over de Facilitaire training Inburgering+ kunt u contact opnemen met Rian van Pelt via rian@broodjeaaplinkesoep.nl of Tanja Davans via tanja@broodjeaaplinkesoep.nl of bel ons op 06 - 42703596. Voor meer informatie over Broodje Aap & Linke Soep kijk op www.broodjeaaplinkesoep.nl.

Voor meer informatie over het inburgeringstraject kunt u contact opnemen met Patrick Arts van Werkvloer via p.arts@stichtingwerkvloer.nl. Voor meer informatie over Werkvloer kijk op www.dewerkvloer.com.