Leerroutes

Direct na de brede intake of het oriëntatietraject start de statushouder in een van de drie routes:

  • Onderwijsroute
  • B1 werkroute
  • Zelfredzaamheidsroute

In aanloop naar de nieuwe wet heeft de regio Hart van Brabant diverse duale trajecten in deze routes ontwikkeld.