Inburgering

Na het opstellen van een PIP (stap 5) start de statushouder met inburgeren. Dat kan het starttraject zijn ter voorbereiding op een van de drie routes (onderwijs, B1/werk of opleiding) of een duaal traject in een van de drie routes.

Ik wil inburgeren

Blik op Werk biedt met ikwilinburgeren.nl ondersteuning aan inburgeraars en hun begeleiders bij hun keuze van een goede inburgeringscursus. Op deze website vind je scholen die door Blik op Werk gecontroleerd zijn. Alleen voor een cursus op een school met het Blik op Werk Keurmerk kunt u geld lenen bij DUO.

 

Kijk hier voor een lijst met inburgeringsscholen.


Pilot Inburgering+

Met de pilot Inburgering+ bereidt de regio zich voor op de Veranderopgave Inburgering (VOI) die resulteert in de nieuwe Wet Inburgering op 1 juli 2022. De kernelementen van de pilot zijn vroegtijdig, integraal (combineren van taal en participatie en oog voor alle leefgebieden) en doorlopende ondersteuning bieden. Daarnaast experimenteren we met de regierol die gemeenten krijgen. De pilot voeren we uit met ESF subsidie en  subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De pilot wordt geëvalueerd door het Verwey-Jonker Instituut en Regioplan.

Vroegtijdig: we willen de statushouder vroegtijdig welkom heten, leren kennen en breed intaken om zo een passend aanbod te kunnen doen. Hiervoor hebben we de pilot Regioplaatsing en het Welkomhuis opgezet.

Integraal: naast inburgering bieden we ook participatie aan zodat statushouders actief participeren in onze gemeentes en sneller de taal leren. Daarnaast is er is oog voor alle leefgebieden. Hiervoor hebben we opgezet: het starttraject, duale trajecten in drie routes (onderwijsroute, B1-route en zelfredzaamheidsroute).

Doorlopend: klantregie zorgt voor doorlopende ondersteuning waarbij de klantregisseur nauw samenwerkt met de ketenpartners en organisaties betrokken in alle leefgebieden. Dit komt terug in de gehele pilot. Met ‘brede bijeenkomsten’, waarbij betrokken ketenpartijen (COA, inburgeringsscholen, werkgevers, scholen, gemeentes, etc.) per kwartaal samenkomen, investeren we in samenwerken.     

Meer informatie over het Starttraject

Meer informatie over leerroutes

De pilot Inburgering+ wordt mede mogelijk gemaakt door: