Pilot Regioplaatsing

 

Opvang in de regio is huisvesting in de regio. Het doel van de pilot Regioplaatsing is om statushouders die huisvesten in onze regio op te vangen in AZC Oisterwijk en niet elders in AZC’s. Daarmee spelen we in op het landelijke programma Flexibilisering van de Asielketen (FLEX).

 

Zo kunnen statushouders vroegtijdig met de gemeente en maatschappelijk begeleiders kennis maken, de toekomst verkennen, zich voorbereiden op huisvesting en al starten met inburgeren en participeren vanuit het AZC. We onderzoeken het combineren van de VOORinburgering van het COA en de brede intake (Welkomhuis) van de regio zodat er sprake is van één doorgaande leerlijn. Dit doen we zo efficiënt en effectief mogelijk, met het oog op de doelstellingen vanuit de Veranderopgave Inburgering (VOI).     

 

Nu de overeenkomst tussen het COA, ministerie van Veiligheid en Justitie en de regio is getekend en ook het huurcontract van AZC Oisterwijk is verlengd staan de lichten op groen. De pilot wordt gesubsidieerd door het ministerie van Justitie en Veiligheid en wordt geëvalueerd door het Verwey-Jonker Instituut. De looptijd is 2 jaar, tot eind 2022. Deze looptijd is nodig omdat we uitgaan van een natuurlijk verloop op AZC Oisterwijk. De eerste resultaten van deze pilot zijn in het najaar van 2020 bekend.