Pilot Regioplaatsing

Opvang in de regio is huisvesting in de regio. Het doel van de pilot Regioplaatsing is om statushouders die we huisvesten in onze regio op te vangen op azc Oisterwijk, gelegen in de regio hart van Brabant, en niet elders op azc’s. Daarmee spelen we in op het landelijke programma Flexibilisering van de Asielketen (FLEX).

 

Zo kunnen statushouders vroegtijdig met de gemeente kennis maken, de toekomst verkennen, zich voorbereiden op huisvesting en al starten met inburgeren en participeren vanuit het AZC. Direct na koppeling vindt een kennismaking plaats via een twee- of driegesprek. In dit gesprek maken de statushouder, de klantregisseur van de gemeente en de casemanager van het COA kennis en bepalen ze gezamenlijk welk scenario gevolgd gaat worden: 1. meteen starten met de brede intake vanaf het azc, 2. de voorinburgering en de brede intake parallel, 3. eerst voorinburgeren en de brede intake na huisvesting. Het scenario is afhankelijk van de persoonlijke situatie en het moment van huisvesting. Het gesprek vindt plaats in de gemeente van huisvesting. Inmiddels nemen er ook statushouders vanuit azc Oisterwijk deel aan de brede intake van het Refugee Team in Tilburg.

 

De pilot is een samenwerking tussen COA en de regio Hart van Brabant. De pilot heeft een looptijd van twee jaar (tot 1-1-2022) en wordt gesubsidieerd door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het Verwey-Jonker Instituut evalueert de pilot. De eerste resultaten van deze pilot zijn in het najaar van 2020 bekend.


Ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst door burgemeester Weterings, names de regio Hart van Brabant en de heer Schoenmaker, bestuurder bij het COA.