COA

Activiteiten in het azc

Wanneer bewoners van een azc een verblijfsstatus, biedt COA het volgende aan na overleg met de statushouder en de klantregisseur van de gemeente:

  • Activering in de opvang
  • Afnemen van Taal- en Leerbaarheidstoets
  • 121 uur taal voor middelbaar en hoger opgeleiden
  • 72 uur taal voor analfabeten
  • 24 uur KNM (Kennis Nederlandse Maatschappij) + ONA (Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt)
  • Aanvragen diplomawaardering
  • Individuele gesprekken; 13 uur begeleiding per persoon
  • Opstellen van een cv

 

Door het aanbieden van deze activiteiten start de statushouder met het leren van de taal en het in kaart brengen van zijn/haar werkervaring en opleidingsachtergrond. Deze gegevens worden verwerkt in het klantprofiel en de blauwe map.

 

In de pilot regioplaatsing pilotten COA en de regiogemeentes met kennismakingsgesprek. Dit is een twee- of driegesprek na koppeling. In dit gesprek maken de statushouder, de klantregisseur van de gemeente en de casemanager van het COA kennis en bepalen ze gezamenlijk welk scenario gevolgd gaat worden: 1. meteen starten met de brede intake vanaf het azc, 2. de voorinburgering en de brede intake parallel, 3. eerst voorinburgeren en de brede intake na huisvesting. Het scenario is afhankelijk van de persoonlijke situatie en het moment van huisvesting. Het is dus afhankelijk van de keuze van het scenario of de statushouder wel of geen voorinburgering gaat volgen.

 

Programma Voorbereiding op inburgering

Bij keuze voor het scenario 2 of 3 kunnen statushouders in de COA-opvang het programma Voorbereiding op inburgering (voorinburgering) volgen. Dit programma biedt kennis en handvatten voor het zelfstandig wonen en leven in Nederland.

Deelname aan het programma is niet verplicht, maar COA en de regiogemeentes moedigen het wel aan.

Meedoenbalie

Meedoen bevordert het welbevinden en de gezondheid van iedereen, dat geldt ook voor de bewoners van een azc. Speciaal daarvoor is de meedoenbalie ingericht op onder andere azc Oisterwijk.

Door mee te doen vergroten statushouders hun kennis van de Nederlandse taal en cultuur, doen ze werkervaring op en komen ze in aanraking met Nederlanders. Zie ook: https://www.oisterwijknieuws.nl/2021/03/azc-oisterwijk-krijgt-een-meedoen-balie/.


Digitaal klantprofiel

Sinds 2017 wordt voor elke deelnemer een digitaal klantprofiel opgesteld dat via het TaakstellingVolgSysteem (TVS) naar gemeenten gaat. In het klantprofiel staat informatie over opleiding, werkervaring en deelname aan activiteiten en programma’s in de opvang. De vergunninghouder geeft toestemming voor deze informatieoverdracht via de ‘Toestemmingsverklaring’. Het COA zorgt ook voor een warme overdracht naar de gemeente. Tijdens de overdracht staan het klantprofiel en het persoonlijk informatiedossier centraal.

 


Opvanglocaties in de regio Hart van Brabant

Op de opvanglocatie in Oisterwijk worden zowel volwassen asielzoekers als ook alleenstaande minderjarige vreemdelingen gehuisvest. Er kunnen maximaal 450 bewoners worden gehuisvest in 9 semi-permanente woongebouwen, gelegen in de bossen.

Kievitsblekweg 4
5062 SV Oisterwijk
T 088 - 7151 220
 

Azc Gilze is sinds 1993 gevestigd op een voormalig luchtmachtterrein. Sinds 2010 doet de opvanglocatie in Gilze gedeeltelijk dienst als procesopvanglocatie (pol). In 2011 is daar een gezinslocatie bijgekomen. De opvanglocatie is een van de grotere in Nederland. Het uitgestrekte terrein omvat tientallen hectaren bos waarop zo’n 40 woon- en kantoorgebouwen staan. Er kunnen 1200 bewoners worden gehuisvest.

Prinsenbosch 2
5126 ND Gilze
T 088 - 7158 100