COA

Activiteiten in het azc

Wanneer bewoners van een azc een verblijfsstatus krijgen, biedt COA het volgende aan:

  • Activering in de opvang
  • Afnemen van Taal- en Leerbaarheidstoets
  • 121 uur taal voor middelbaar en hoger opgeleiden
  • 72 uur taal voor analfabeten
  • 24 uur KNM (Kennis Nederlandse Maatschappij) + ONA (Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt)
  • Aanvragen diplomawaardering
  • Individuele gesprekken; 13 uur begeleiding per persoon
  • Opstellen van een cv

Door het aanbieden van deze activiteiten, start de vergunninghouder met het leren van de taal en het in kaart brengen van zijn/haar werkervaring en opleidingsachtergrond. Deze gegevens worden verwerkt in het klantprofiel en de blauwe map.

 

Programma Voorbereiding op inburgering

Vergunninghouders kunnen in de COA-opvang het programma Voorbereiding op inburgering (V-inburgering) volgen. Dit programma biedt kennis en handvatten voor het zelfstandig wonen en leven in Nederland.

Deelname aan het programma is niet verplicht, maar COA stimuleert wel dat vergunninghouders zich goed voorbereiden op hun toekomst. Daarom hanteert COA sinds 2017 het uitgangspunt ‘vanzelfsprekende deelname’. Vergunninghouders worden bovendien actief gestimuleerd na te denken over hun deelname aan het arbeidsproces. Het programma bevat 121 uur NT2-les, 24 uur KNM en 11 uur individuele begeleiding door de casemanager participatie.

 

VOORwerk - vergunninghouders in azc's voorbereiden op werk in Nederland

De waarden en normen van de gemiddelde statushouder verschillen niet wezenlijk van die van de gemiddelde Nederlander. De manieren waarop we die waarden uitdrukken, zijn vaak wel anders. Met VOORwerk wil het COA de integratiekansen van vergunninghouders op de Nederlandse arbeidsmarkt verbeteren door hen bewust te maken van deze cultuurverschillen.

Het programma bestaat uit (groeps)trainingen en persoonlijke begeleiding. Op 18 azc’s wordt de training, met de daarbij behorende persoonlijke begeleiding, aangeboden. Het project VOORwerk loopt tot 1 november 2020.

 


Digitaal klantprofiel

Sinds 2017 wordt voor elke deelnemer een digitaal klantprofiel opgesteld dat via het TaakstellingVolgSysteem (TVS) naar gemeenten gaat. In het klantprofiel staat informatie over opleiding, werkervaring en deelname aan activiteiten en programma’s in de opvang. De vergunninghouder geeft toestemming voor deze informatieoverdracht via de ‘Toestemmingsverklaring’. Het COA zorgt ook voor een warme overdracht naar de gemeente. Tijdens de overdracht staan het klantprofiel en het persoonlijk informatiedossier centraal.

 


Opvanglocaties in de regio Hart van Brabant

Op de opvanglocatie in Oisterwijk worden zowel volwassen asielzoekers als ook alleenstaande minderjarige vreemdelingen gehuisvest. Er kunnen maximaal 450 bewoners worden gehuisvest in 9 semi-permanente woongebouwen, gelegen in de bossen.

Kievitsblekweg 4
5062 SV Oisterwijk
T 088 - 7151 220
 

Azc Gilze is sinds 1993 gevestigd op een voormalig luchtmachtterrein. Sinds 2010 doet de opvanglocatie in Gilze gedeeltelijk dienst als procesopvanglocatie (pol). In 2011 is daar een gezinslocatie bijgekomen. De opvanglocatie is een van de grotere in Nederland. Het uitgestrekte terrein omvat tientallen hectaren bos waarop zo’n 40 woon- en kantoorgebouwen staan. Er kunnen 1200 bewoners worden gehuisvest.

Prinsenbosch 2
5126 ND Gilze
T 088 - 7158 100