Huisvesting

Na aanmelding in het aanmeldcentrum in Ter Apel, krijgen asielzoekers onderdak. Dit wordt geregeld door het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers). De asielzoekers blijven gedurende hun asielprocedure in de opvang van het COA.  

Zodra een asielzoeker door de IND erkend wordt als vluchteling (statushouder) krijgt deze persoon een vluchtelingenstatus en een vergunning voor (tijdelijk) verblijf in Nederland. De regievoerder van het COA koppelt de statushouder aan een gemeente op grond  van de halfjaarlijkse taakstelling. Plaatsingscriteria zijn:

  • Familie
  • Specialistische ziekenhuisbehandeling
  • Specifieke opleiding
  • Arbeidsovereenkomst
  • Arbeidsverleden/opleiding i.r.t arbeidsmarkt

De gemeente gaat vervolgens op zoek naar een woning.