Bijeenkomsten IB+ en Regioplaatsing

Inspiratie Bijeenkomst

 

Op 28 juni 2021 vond de inspiratiebijeenkomst plaats over:

‘Hoe ervaringen van nieuwe Brabanders en professionals jou helpen het verschil te maken’

‘De succeselementen van de regionale pilots Inburgering+ in Hart van Brabant’

 

  • Terugkijken van de bijeenkomst kan hier.
  • De film over de pilots kunt u hier terugkijken.
  • Reactie op de onbeantwoorde vragen uit de chat vindt u hier.  
  • Eindevaluatie van de pilot Inburgering+ door het Verwey-Jonker Instituut vindt u medio juli op deze website onder ‘Informatie’- 'Informatie pilot Inburgering+'

 

Het komend half jaar werken we in de regio toe naar de nieuwe wet inburgering.

De trajecten die vanuit de pilots zijn opgezet, worden het komend half jaar voortgezet.

De inzet van de spilfunctionarissen is gestopt omdat ook de pilot duale trajecten vanuit SZW is beëindigd.

 


Brede bijeenkomst 

De brede bijeenkomsten zijn voor alle stakeholders uit de arbeidsmarktregio Midden-Brabant die betrokken zijn bij inburgering en statushouders.

 

Data 2021

  • Dinsdag 23 november, 14:30 - 16:30 uur