Nothing about us without us

Sinds maart 2019 heeft de gemeente Tilburg een Regionale Adviesraad Statushouders opgericht. Dit is een groep vergunninghouders die de gemeente adviseert over het huidige en toekomstige (op vergunninghouders gerichte) beleid. Voor dat advies baseren de leden zich op zowel hun eigen ervaring en kennis als die van vergunninghouders in hun regionale netwerk.

De motivatie voor het oprichten van de Adviesraad volgde bij de gemeente Tilburg uit de ambitie om bottom-up en flexibel beleid te maken.

“Meedenken is altijd belangrijk geweest. Je moet weten of iets werkt, je moet dat checken bij de mensen voor wie dat beleid is gemaakt, en bij de mensen die hier al ervaring mee hebben gehad.”


Het doel van een adviesraad is dat er advies wordt gegeven over beleid door ervaringsdeskundigen. Om dit op een efficiënte manier in te richten dient deze adviesraad ingezet te worden bij concrete knelpunten en vragen die worden geconstateerd tijdens de veranderopgave inburgering.

De leden van de adviesraad discussiëren gezamenlijk over deze vragen om zo mee te denken over eventuele oplossingen. Hun advies wordt vervolgens teruggegeven aan de beleidsmedewerkers. Op deze manier wordt er vraaggericht, en op een efficiënte manier gebruik gemaakt van de deskundigheid van de adviesraad.

                   Zelf een vraag voor de adviesraad?

                        Vragen en/of knelpunten voor de adviesraad kunnen per email                                          worden aangeleverd bij Heleen de Jonge:                                                                                heleen.de.jonge@tilburg.nl 


Bijeenkomsten in 2021

Datum

Bijeenkomst 1.  (online)    

Woensdag 21 april 19:00-20:30 uur

 

 

Agenda

1. Training IOM

2. Kennismaking met gemeente in het AZC

 

 

 

3. Nederlandse les in het inburgeringsprogramma

4. Maatschappelijke begeleiding


Adviezen

Advies Training Kennismaking NT 2 MAB 21 4 2021
PDF – 222,9 KB 140 downloads
Advies Tolkenpool 23 11 2020
PDF – 189,3 KB 169 downloads
Advies Visiedocument 10 05 2020
PDF – 202,5 KB 155 downloads