Nothing about us without us

Sinds maart 2019 heeft de gemeente Tilburg een zogenoemde Regionale Adviesraad Statushouders: een groep vergunninghouders die de gemeente adviseert over het huidige en toekomstige (op vergunninghouders gerichte) beleid. Voor dat advies baseren de leden zich op zowel hun eigen ervaring en kennis als die van vergunninghouders in hun regionale netwerk.

De motivatie voor het oprichten van de Adviesraad volgde bij de gemeente Tilburg uit de ambitie om bottom-up en flexibel beleid te maken.

“Meedenken is altijd belangrijk geweest. Je moet weten of iets werkt, je moet dat checken bij de mensen voor wie dat beleid is gemaakt, en bij de mensen die hier al ervaring mee hebben gehad.”


Het doel van een adviesraad is dat er advies wordt gegeven over beleid door ervaringsdeskundigen. Om dit op een efficiënte manier in te richten dient deze adviesraad ingezet te worden bij concrete knelpunten en vragen die worden geconstateerd bij de uitvoering van het inburgering+ traject.

De leden van de adviesraad discussiëren gezamenlijk over deze vragen om zo mee te denken over eventuele oplossingen. Hun advies wordt vervolgens teruggegeven aan de beleidsmedewerkers. Op deze manier wordt er vraaggericht, en op een efficiënte manier gebruik gemaakt van de deskundigheid van de adviesraad.

                   Zelf een vraag voor de adviesraad?

                        Vragen en/of knelpunten voor de adviesraad kunnen per email                                          worden aangeleverd bij Laura Venhuizen:                                                                                laura.venhuizen@tilburg.nl