Nieuwe brabanders

Inburgering Regio Hart van Brabant

De arbeidsmarktregio Midden-Brabant bereidt zich voor op de nieuwe Wet Inburgering met twee regionale pilots: Regioplaatsing en Inburgeringplus. Met veel enthousiasme en betrokkenheid zetten we stappen om statushouders  door  een vroegtijdig, integraal en doorlopend aanbod in staat te stellen om volwaardig te integreren en participeren in onze regio. Deze website is voor professionals die hier een bijdrage aan leveren.

Stappenplan

De website is opgebouwd volgens het stappenplan statushouders. Dit stappenplan is voor statushouders en is een eenvoudige weergave van het proces vanaf opvang in het AZC naar huisvesting en inburgering in de regio

Stappenplan Inburgeren Regio Hart Van Brabant
PDF – 372,4 KB 281 downloads

De pilot Inburgering+ wordt mede mogelijk gemaakt door:

De pilot regioplaatsing wordt mede mogelijk gemaakt door: